ภาษา

ไม่มีร้านที่อยู่ในพื้นที่ของคุณ หรือคุณใส่ที่อยู่ไม่ถูกต้อง

ให้ใส่รหัสไปรษณีย์หรือพื้นที่ที่ต้องการให้จัดส่ง เช่น มาบุญคลอง ซอยสีลม20 ซอยลาดพร้าว80 ดอนเมือง อาคารสีลมคอมเพล็ค หรือสถานที่หลักๆที่ google map รู้จักที่อยู่ใกล้คุณ ระบบจะดึงสถานที่ของคุณหรือใกล้เคียงมาให้เลือก ให้เลือกสถานที่ของคุณหรือใกล้เคียง จากลีสรายการที่ระบบดึงมาให้เท่านั้่น และกดค้นหา คุณสามารถไปแก้ที่จัดส่งให้ถูกต้องได้อีกครั้งในขั้นตอนการชำระเงิน

- ให้ใส่รหัสไปรษณีย์ในการค้นหา

- ขนะนี้เปิดให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น

- หากไม่พบร้านค้าที่ท่านสนใจอยากให้เราบริการจัดซื้อสินค้าให้กรุณาต่อเรา

Subscribe to our newsletter