Language

ระบบเว็บขายอาหารออนไลน์ Zabdelivery.com

ü ระบบคิดเงินค่าบริการจัดส่งอาหาร คิดเป็น ต่อ กิโลเมตร เซ็ตราคาเองได้

ü เมื่อลูกค้าสั่งซื้อรายละเอียดต่างๆ จะถูกส่งไปใน Email ,SMS,FAX  ของเจ้าของร้าน

ü เจ้าของร้านสามารถเพิ่มเติม ปรับปรุง ราคา เมนู รูปภาพ รายละเอียด ร้านค้าของท่านได้เอง

ü มีระบบ Pre order ในกรณีร้านยังไม่เปิด

ü มีระบบ จ่ายเงินออนไลน์ Visa  Paypal โอนผ่านบัญชี  เก็บเงินปลายทาง เข้าบัญชีคุณโดยตรง

ü มีระบบโปรโมชั่น  Coupons ส่วนลดราคาอาหาร

ü รองรับการแสงผลบนมือถือ ระบบ Responsive 100%

ü ระบบ Photo Gallery

ü ระบบจองโต๊ะออนไลน์ Table Booking

ü รีวิว จากลูกค้า Customer Review

ü รูปแบบแสดงเมนูอาหาร หลากหลายรูปแบบ พร้อมใส่รูปภาพ Menu With Image

ü ติดตามสถาณะการจัดส่ง Driver Taking

ü รายงานการขายอาหารออนไลน์ ในแต่ละวัน แต่ละเดือน

ü รองรับทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย อนาคตจะเพิ่มอีกหลายภาษา เพิ่มช่องทางขายอาหารออนไลน์กับลูกค้าต่างชาติ

ü ฯลฯ

Subscribe to our newsletter